Прес-реліз

Зрозуміло про цікаві молекули - мікроРНК

ASDFGHN

Завдяки вдосконаленню підходів до більш ранньої діагностики та новим стратегіям прогресивної терапії, на сьогодні, рівень смертності від онкологічних захворювань знижується, проте, стійкість пухлин до лікування та рецидиви захворювання залишаються першочерговими перешкодами на шляху до успішного лікування пацієнтів із даною формою захворювання.

Новітні наукові дослідження виявили кілька механізмів, відповідальних за стійкість пухлин до різного виду лікування, і #мікроРНК (#микроРНК #miRNA#miR), як виявилося, відіграють важливу роль на кожному етапі прогресування раку, включаючи розвиток пухлини, метастазування та формування резистентності до лікування.

Робота мікроРНК впливає на різноманітні фізіологічні та патологічні процеси в живих організмах, шляхом регулювання експресії генів-мішеней, які, як правило, пов'язані з прогресуванням пухлини та стійкістю до лікування.

Зміна рівня певних мікроРНК в пухлинах призводить до набуття ними резистентності (не чутливості) до протипухлинних препаратів шляхом аномально модульованої експресії генів, які приймають безпосередню участь в механізмах формування резистентності через вплив на:

1. білки-транспортери лікарських препаратів;

2. апоптоз (природна запрограмована клітинна смерть, є невід'ємною частиною життєдіяльності більшості багатоклітинних організмів. Пухлинні клітини не вступають в апоптоз, продовжують активно рости і ділитися, фактично, становляться безсмертними, принаймі до того часу, поки зможуть отримувати поживні речовини);

3. аутофагію (природний, регулюючий механізм клітини, за допомогою якого клітина самознищує «непотрібні» або ж «небезпечні» для неї компоненти. Таким чином, аутофагія здатна регулювати розвиток імунної відповіді);

4. метаболізм лікарських препаратів;

5. т.п..

мікроРНК здатні регулювати формування резистентності до протипухлинної терапії шляхом впливу на конкретний специфічний ген, або ж клітинний сигнальний шлях, або ж одночасно на декілька специфічних генів і сигнальних шляхів.

"#ОНКОТЕРАНОСТИКА" - перша і єдина в Україні клініка, яка слідує передовим світовим науковим відкриттям і в якій вже впроваджено в практику дослідження рівнів мікроРНК для прогнозування відповіді пухлин на терапію, ранню діагностику і моніторинг перебігу онкологічних захворювань

Підбірка