Прес-реліз

Про метастази та рецидиви

онкотераностика
При рості пухлини, яка не піддалася достатньому або своєчасному лікуванню, у значної кількості хворих з'являються вторинні пухлинні вузли в найближчих і віддалених органах - метастази.

Метастази злоякісної пухлини частіше ускладнюють це захворювання в пізніх стадіях. Але в окремих випадках пухлини і в ранній стадії можуть утворювати мікроскопічні метастази в найближчих та/або віддалених лімфатичних вузлах, органах. Реалізація цих мікроскопічних вогнищ у клінічно виявлений метастаз відбувається не завжди, або ж може відбутися через тривалий час після радикального лікування.

Дослідження показують, що занесення в найближчі або віддалені органи злоякісних клітин не обов'язково призводить до розвитку метастатичної пухлини. У віддалених органах і тканинах виявляються цілком життєздатні пухлинні клітини без росту. Розвиток метастазу може не відбутися через загальну або місцеву опірність тканин, їх імунозахисну здатність.

Новому росту пухлини, як правило, передує період ремісії. Його тривалість залежить від того як довго організм буде відновлюватися. Рецидив злоякісної пухлини може бути раннім (утворення нової пухлини відбувається через 2-4 місяці після закінчення основного курсу лікування) і пізнім (вторинне онкологічне ураження діагностується через 2-4 роки).

Надзвичайно важливо, щоб первинне хірургічне видалення пухлини було виконано професійно.

Рецидив захворювання може бути пов`язаний з проведенням неповноцінного та/або не коректного лікування, що провокує появу вторинного захворювання.

Рецидиви й метастази злоякісної пухлини - важке ускладнення, більш небезпечне для життя хворого, ніж первинна пухлина. Раннє виявлення цих ускладнень і спеціалізоване лікування є основним шляхом боротьби за тривалість життя онкологічних хворих.

В клініці "#ОНКОТЕРАНОСТИКА" є можливість моніторингу перебігу патологічного процесу вже після проходження основного курсу лікування для прогнозування ймовірності виникнення метастазів та рецидиву захворювання.

Регулярне спостереження у спеціаліста, проходження відповідних досліджень, дотримання здорового способу життя у особи, яка перенесла таке серйозне захворювання, як онкологія – має бути стилем життя, в першу чергу, для попередження виникнення рецидиву.
Підбірка