Прес-реліз

Про індивідуальну чутливість до лікарських препаратів

онкотераностика

    Індивідуальна чутливість до лікарських препаратів залежить від багатьох факторів: віку, статі, маси тіла, швидкості метаболізму, стану шлунково-кишкового тракту, органів кровообігу, печінки, нирок, а також  від форми лікарського засобу, шляхів введення, поєднання з іншими препаратами.

Вік

    Чутливість до лікарських препаратів змінюється в залежності від віку. У дітей це пов'язано з недосконалістю ферментної системи та обмеженістю функції нирок, центральної нервової системи. У похилому і старечому віці має місце сповільнення засвоєння лікарських речовин, їх метаболізм та швидкість виведення. Чутливість до більшості лікарських засобів в цьому віці особливо підвищена, тому необхідно проводити корекцію дози.

Стать

    В експериментах на тваринах доведено, що до ряду речовин чоловічі особи менш чутливі, ніж жіночі. Відзначено також відмінності обмінних процесів деяких ліків у осіб різної статі.

Спадковість

    Зміна чутливості до лікарських препаратів або атипова реакція на окремі речовини може бути генетично обумовлена.

Добові ритми

    Добові ритми (чергування сну і неспання) істотно впливають на активність нервової системи та ендокринних залоз й, відповідно, на стан інших органів і систем, що позначається на чутливості організму до різних речовин. У більшості випадків найбільш виражений ефект лікарських засобів спостерігається в період найбільшої активності. Залежно від добового ритму змінюється і токсичність речовин. Лікарські препарати можуть також впливати й на фази або амплітуди добового ритму. Слід також враховувати, що результат взаємодії лікарського засобу і людського організму в різний час доби може змінюватися в залежності від патологічних станів і захворювань.

Визначення індивідуальної чутливості до хіміотерапії онкохворих пацієнтів

    На сьогоднішній день, сучасна онкологія дала можливість визначати чутливість пухлин до певних протипухлинних препаратів, що дозволяє спрогнозувати ефект від терапії,  уникати прогресування хвороби на фоні невдало підібраних препаратів і, таким чином, покращувати прогноз і перебіг захворювання в цілому. 

    Нажаль, далеко не завжди проведення хіміотерапії забезпечує стійкий і довготривалий ефект у онкологічних хворих. Це обумовлено тим, що існують клони (кластери) клітин, які не чутливі до хіміотерапії. Формування метастазів у різні строки після хіміотерапії (особливо у групах хворих високого ризику), свідчить про нездатність хіміотерапії знищити всі мікрометастази. В той же час зростання показників виживаності у пацієнтів, які отримали курс хіміотерапії, доводить принципову можливість покращення результатів лікування. Слід врахувати також ще один важливий аспект проведення хіміотерапії у хворих – розвиток резистентності до цитостатиків в процесі лікування або на початку терапії.

    Наукові відкриття і технологічні досягнення дають можливість вже сьогодні досліджувати пухлини та організм пацієнта в цілому на молекулярному та епігенетичному рівнях. За допомогою детального аналізу рівнів #мікроРНК (в крові та/або пухлинній тканині хворих) конкретного пацієнта можна прогнозувати потенційну відповідь онкологічного захворювання до того чи іншого протипухлинного препарату з точністю 75 – 95 %.

    мікроРНК, як новий біомаркер відображає молекулярний відбиток, специфічний для кожного пацієнта, який в подальшому порівнюється з даними доказової медицини. 

    Результат дослідження #ОнкоDrugTest (визначення індивідуальної чутливості до протипухлинних препаратів) надає лікарям перелік найефективніших варіантів персоналізованої терапії, що забезпечує максимально ефективний результат від лікування та успішний перебіг захворювання в цілому. 

    "#ОНКОТЕРАНОСТИКА" – перша і єдина в Україні клініка, в якій вже впроваджено в практику дослідження рівнів мікроРНК для прогнозування відповіді пухлин на терапію, ранню діагностику і моніторинг перебігу онкологічних захворювань.


Підбірка