Загальний аналіз крові (ЗАК)

КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ


Тип біологічного матеріалу: цільна венозна кров

Спосіб підготовки пацієнта до аналізу - стандартний. Вранці до 12 годин, не вживати їжу протягом 8-12 годин до здачі аналізу, виключити вживання ліків (якщо цього зробити не можна, то необхідно попередити про це лікаря), алкоголю, тютюну. 


Лейкоцити (white blood cells, WBC) — білі клітини крові, які захищають організм при пошкодженнях тканин та різних інфекціях. Існує кілька видів лейкоцитів, які включають в себе: нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити та лімфоцити. Деякі функції цих лейкоцитів відрізняються між собою. 

Показання для визначення кількості лейкоцитів: діагностика та моніторинг лікування інфекційних, запальних, алергічних, онкологічних та інших захворювань, планове визначення перед хірургічними втручаннями

Збільшення кількості лейкоцитів спостерігається при

Зменшення кількості лейкоцитів спостерігається при

Норма (в одиницях СІ) 4,0-9,0 х 109 кл/лЕритроцити (red blood cells, RBC) без'ядерні клітини крові, основною функцією яких є транспорт кисню та вуглекислого газу завдяки наявності гемоглобіну всередині клітин.

Показання для визначення кількості еритроцитів: діагностика та моніторинг лікування анемій, поліцитемій та інших захворювань, планове визначення перед хірургічними втручаннями

Збільшення кількості еритроцитів спостерігається при: 

Зменшення кількості еритроцитів спостерігається при:

Окрім визначення кількості еритроцитів, в лабораторній діагностиці визначають ряд еритроцитарних параметрів (MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD).

Норма (в одиницях СІ):

чоловіки 4,0-5,1 х 1012 кл/л

жінки 3,7-4,7 х 1012 кл/лГемоглобін (HGB) — білок, який надає еритроцитам червоний колір, забезпечує транспорт кисню до всіх органів та тканин організму, а також регулює кислотно-основний баланс крові. В крові людини може зустрічатись декілька типів гемоглобіну: HbA1, HbA2, HbF, які відрізняються амінокислотним складом.

Показання для визначення гемоглобіну: діагностика та моніторинг ефективності терапії захворювань, зокрема анемій (в комплексі з визначенням загальної кількості еритроцитів та гематокриту).

Збільшення рівня гемоглобіну спостерігається при:

Зменшення рівня гемоглобіну спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ):

чоловіки 130-160 г/л

жінки 120-140 г/лГематокрит, % еритроцитарної маси в об'ємі крові (HCT) — співвідношення об'єму еритроцитів до об'єму рідкої частини крові (плазми).

Показання для визначення гематокриту: діагностика та моніторинг ефективності лікування анемій та інших захворювань, визначення ступеня дегідратації організму, комплексна оцінка ступеня тяжкості крововтрат. 

Збільшення рівня гематокриту спостерігається при:

Зменшення рівня гематокриту спостерігається при:  

Норма (в одиницях СІ):

чоловіки 40-48 %

жінки 36-42 %Середній об'єм еритроцитів (MCV) об'єм, який займає один еритроцит в крові, цей показник вказує на однорідність розмірів еритроцитів і вимірюється в фемтолітрах (фл).

Показання для визначення MCV: діагностика та моніторинг ефективності лікування анемій та інших захворювань.

Збільшення рівня MCV спостерігається при: 

Зменшення рівня MCV спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ):

чоловіки 80-94 фл

жінки 81-99 флСередній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) — самостійно не має діагностичної цінності, тому необхідно співвідносити даний показник з іншими параметрами еритроцитів (MCV, MCHC).

Показання для визначення MCH: діагностика та моніторинг ефективності лікування анемій та інших захворювань.

Збільшення рівня MCH спостерігається при:

Зменшення рівня MCH спостерігається при: 

Норма (в одиницях СІ) 27-31 пгСередня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) — показує, наскільки еритроцити насичені гемоглобіном.

Показання для визначення MCHС: діагностика гіпо- та гіперхромних анемій та порушень водно-електролітного балансу.

Збільшення рівня MCHС спостерігається при: 

Зменшення рівня MCHС спостерігається при:  

Норма (в одиницях СІ):

чоловіки 323-350 г/л

жінки 322-355 г/лТромбоцити (PLT) — невеликі без’ядерні клітини, які беруть участь процесах згортання крові, захисній реакції організму для запобігання втрати крові.

Показання для визначення кількості тромбоцитів: діагностика та моніторинг лікування геморагічних захворювань, тромбоцитарних захворювань невідомої етіології, моніторинг захворювань пов’язаних з медулярною недостатністю. 

Збільшення кількості тромбоцитів спостерігається при:

Зменшення кількості тромбоцитів спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ) 180-320 г/лЛімфоцити (LYM) основні клітини імунної системи, які забезпечують імунний захист організму.

Показання для визначення кількості лімфоцитів: діагностика та моніторинг перебігу інфекційних процесів, імунодефіцитів, онкологічних та інших захворювань.

Збільшення кількості лімфоцитів спостерігається при:

Зменшення кількості лімфоцитів спостерігається при:

В лабораторній практиці визначають абсолютну (кількість клітин на 1л) та відносну кількість лімфоцитів (%): 

Норма, абсолютна кількість (в одиницях СІ) 1,2-3,0 х 109 кл/л

Норма, відносна кількість (в одиницях СІ) 19,0-37,0%Моноцити (MXD) найбільші клітини периферичної крові, які руйнують чужорідні білки та клітини в організмі та регулюють взаємодії між іншими клітинами організму

Показання для визначення кількості моноцитів: діагностика та моніторинг перебігу інфекційних процесів, імунодефіцитів, онкологічних та інших захворювань.

Збільшення кількості моноцитів спостерігається при:

Зменшення кількості моноцитів спостерігається при:

В лабораторній практиці визначають абсолютну (кількість клітин на 1л) та відносну кількість моноцитів (%):

Норма, абсолютна кількість (в одиницях СІ) 0,09-0,6 х 109 кл/л

Норма, відносна кількість (в одиницях СІ) 3,0-11,0 %Нейтрофіли (NEUTR) один з різновидів лейкоцитів, які відіграють важливу роль у первинному захисті організму від різних інфекцій. Так само як і моноцити, руйнують чужорідні білки та клітини в організмі.

Показання для визначення кількості нейтрофілів: діагностика та моніторинг перебігу інфекційних, запальних процесів, імунодефіцитів, онкологічних та інших захворювань.

Збільшення кількості нейтрофілів спостерігається при: 

Зменшення кількості нейтрофілів спостерігається при: 

В лабораторній практиці визначають абсолютну (кількість клітин на 1л) та відносну кількість нейтрофілів (%):

Норма, абсолютна кількість (в одиницях СІ) 2,04-5,8 х 109 кл/л

Норма, відносна кількість (в одиницях СІ) 46,0-78,0 %Розрахункова ширина розподілення еритроцитів по об'єму, коефіцієнт варіації (RDW-CV) показник, який вказує, наскільки об'єм еритроцитів відхиляється від середнього. Високе значення RDW-CV може свідчити про наявність в крові відразу декількох популяцій еритроцитів (наприклад, після переливання крові).

Показання для визначення RDW-CV: діагностика та моніторинг ефективності лікування анемій різної етіології, а також інших захворювань.

Збільшення рівня RDW-CV спостерігається при:

Зменшення рівня RDW-CV спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ) 11,5-14,5%Розрахункова ширина розподілення еритроцитів по об'єму, стандартне відхилення (RDW-SD) показник, який вказує на різницю між найменшим і найбільшим еритроцитом в крові. Даний показник є більш чутливим щодо наявності невеликої кількості еритроцитів інших популяцій, ніж RDW-CV.

Показання для визначення RDW-SD: діагностика та моніторинг ефективності лікування анемій різної етіології, а також інших захворювань.

Збільшення рівня RDW-SD спостерігається при: 

Зменшення рівня RDW-SD спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ): 

чоловіки 35,1-43,9 фл

жінки 36,4-46,3 флРозрахункова ширина розподілення тромбоцитів (PDW)  показник, який вказує, як сильно об'єм тромбоцитів відхиляється від середнього.

Показання для визначення PDW: діагностика та моніторинг лікування геморагічних захворювань, тромбоцитарних захворювань невідомої етіології, моніторинг захворювань пов’язаних з медулярною недостатністю. 

Збільшення рівня PDW спостерігається при: 

Зменшення рівня PDW спостерігається при: 

Норма (в одиницях СІ) 10-20%Середній об'єм тромбоцитів (MPV) — показник, що вказує на однаковість розмірів тромбоцитів. 

Показання для визначення MPV: діагностика та моніторинг лікування геморагічних захворювань, тромбоцитарних захворювань невідомої етіології, моніторинг захворювань пов’язаних з медулярною недостатністю. 

Збільшення рівня MPV спостерігається при:

Зменшення рівня MPV спостерігається при: 

Норма (в одиницях СІ) 6,0-13,0 мкм³Коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) показує, як багато великих тромбоцитів зустрічається серед загального об’єму тромбоцитів. 

Показання для визначення P-LCR: скринінгові дослідження, профілактичні огляди, гематологічні та інфекційні захворювання, запальні процеси, онкологічні захворювання.

Збільшення рівня P-LCR спостерігається при:

Зменшення рівня P-LCR спостерігається при: 

Норма (в одиницях СІ) 13-43%Тромбокрит, % тромбоцитарної маси в об'ємі крові (PCT)   співвідношення об’єму тромбоцитів до загального об’єму крові. 

Показання для визначення PCT: моніторинг перебігу запальних процесів в організмі, крововтрати, тромбоцитарні захворювання, моніторинг захворювань, пов’язаних з медулярною недостатністю, перед проведенням операційних втручань.

Збільшення рівня PCT спостерігається при:

Зменшення рівня PCT спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ) 0,15-0,4%Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) показник швидкості розділення крові в пробірці на 2 шари: плазма та еритроцити. Показник ШОЕ залежить від білкового складу плазми, а також в'язкості крові.

Показання для визначення ШОЕ: скринінгове дослідження при профілактичних оглядах, діагностика та моніторинг перебігу запальних, інфекційних, онкологічних, аутоімунних захворюваннях.

Збільшення рівня ШОЕ спостерігається при: 

Зменшення рівня ШОЕ спостерігається при: 

Норма (в одиницях СІ) <15 мм/год