Ревмапроби

С-реактивний білок (СРБ) білок плазми крові, належить до групи білків гострої фази, печінкового походження. Головною функцією СРБ є активація імунних реакцій організму, зв’язування різних мікроорганізмів та продуктів розпаду тканин, тому він є чутливим індикатором пошкодження тканин при некрозі, запаленні, травмі. 

Показання для визначення СРБ: діагностика і моніторинг запальних реакцій різної етіології та локалізації, паразитарних інфекцій, травм і пухлин, що супроводжуються запаленням і некрозом тканин; для раннього виявлення післяопераційних ускладнень, відторгнення трансплантатів; моніторинг гострого інфаркту міокарда, лікування бактеріальних інфекцій, протизапальної терапії при ревматоїдних захворюваннях; визначення серцево-судинних ускладнень пацієнтів з атеросклерозом, діабетом, а також у пацієнтів, що знаходяться на хронічному гемодіалізі.

Збільшення рівня СРБ спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ): 0,0-10,0 Од/л

Норма (в одиницях СІ, ІФА): <10 Мг/лРевмафактор (РФ) група автоантитіл, що реагують зі зміненими власними людськими антитілами класу IgG. Автоантитіла – білки, які продукують клітини імунної системи проти власних антигенів організму, що може призвести до виникнення автоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак.

Показання для визначення РФ: діагностика ревматоїдного артриту, диференційна діагностика і прогнозування запальних захворювань суглобів; автоімунні захворювання; діагностика змішаної кріоглобулінемії II типу або синдрому Шеґрена, моніторинг стану хворих з даним синдромом; хронічні запальні захворювання.

Збільшення рівня РФ спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ): 0,0-20,0 Од/лАнтистрептолізин-О (АСЛ-О) це антитіло до стрептолізина-О – антигена поверхневої структури стрептококів групи А. Зміна показника АСЛ-О може вказувати на наявність інфекції. АСЛ-О є історично одним з перших маркерів для діагностики ревматизму або скарлатини. 

Показання для визначення АСЛ-О: діагностика причин ревматичної лихоманки або гломерулонефриту; спостереження за динамікою перебігу стрептококової інфекції при ревматизмі.

Збільшення рівня АСЛ-О спостерігається при:

Норма (в одиницях СІ): 0,0-200,0 Од/л