Онкогематологічні дослідження

Онкогематологічні дослідження

Діагностика онкогематологічних захворювань здійснюється на основі комплексного дослідження препаратів периферичної крові і кісткового мозку.

Відповідно до сучасної класифікації ВООЗ (2016 р.) ми здійснюємо діагностику таких онкогематологічних захворювань:

  • гострі мієлоїдні та лімфобластні лейкози;
  • В-, Т- та НК-клітинні лімфопроліферативні захворювання (В-клітинний хронічний лімфолейкоз, В- і Т-пролімфоцитарний лейкоз, волосатоклітинний лейкоз, В-клітинні неходжкінські лімфоми у стадії лейкемізації);
  • мієлоїдні новоутворення (хронічний мієлолейкоз, справжня поліцитемія, первинний мієлофіброз, есенціальна тромбоцитемія);
  • плазмоклітинні пухлини (множинна мієлома і т.д.);
  • мієлодиспластичні синдроми;
  • мієлодиспластичні/мієлопроліферативні пухлини;
  • пухлини з гістіоцитів та дендритних клітин.

Для діагностики застосовуються:

Цитоморфологічні методи
Цитохімічні методи

А також визначення активності: мієлопероксидази, кислої фосфатази, кислої неспецифічної естерази, нафтол-AS-D-хлорацетатестерази, лужної фосфатази. Здійснюється PAS–реакція для визначення вмісту в клітинах глікогену.

Імунофенотипування

Сучасне комплексне дослідження, в якому за рахунок одночасної реєстрації декількох параметрів, забезпечується більша точність визначення природи злоякіснотрансформованих кровотворних і лімфоїдних клітин і є основою для проведення ефективного лікування.

Діагностика онкогематологічних захворювань здійснюється на основі комплексного дослідження препаратів периферичної крові і кісткового мозку.